K-kullen

Billinge Gårds Khusnood Ya Chanzi

Zeus

Billinge Gårds Khusnood Ya Chanzi

Stamtavla, resultat m m

Stamtavla

Parents Grand parents Great grand parents
Madzinza Chanzi Chaniya Int Ch Aresvuma Vividjo Makini Int CH Vincent
Vizara Iringa Aresvuma
Madzinza Andwele Bahiya Kabisha Tarujen Penzi
Madzinza Basheera Nkosazana
Billinge Gårds Djidade af Arvis CH Arvis Iris Garden Heshima Ya Kimba Energy Of Red
Iris Z Lukovskeho Dvora
Duméla Ma Hedda Akkakais Melker
Duméla Ma Elina

BPH

Beteende- och Personlighets beskrivning

Genomförd

Datum: 2016-05-08
Plats: Lunds Brukshundklubb
Mentalbeskrivare: Matilda Ström

Moment
Bedömning 0-4
Bedömning 0-4
Bedömning 0-4
1: Främmande person
Glad i människor - 1
Trygg - 2
2: Föremålslek
Energisk - 2
Lekfull - 2
3: Matintresse
Energisk - 2
4:Överraskning
Nyfiken - 3
Arg - 0
Trygg - 3
5: Skrammel
Nyfiken - 2
Trygg - 2
6:Närmande person
Glad i människor - 1
Arg - 2
Trygg - 2
7:Underlag
Trygg - 3
8:Skott (valfritt moment)
Trygg - 0
Över alla moment
Energisk - 2
Positiv attityd - 2
Övrigt
Ljudlig - 0
Arg - 0
  •  

    +(46)(0)708 96 92 44 (Helena)
    +(46)(0)706 61 19 98 (Martin)
    +(46)(0)413 54 25 25
    Till sidans topp